A member enterprise
of Sinopharm Group

Cooperation

Address:1 Keyuan Hengsi Road, Ronggui High-tech Park, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Website:www.china-tcm.com.cn
Fax:0757-88333210

Contact information:

Contact persons Telephone Regions
Yan Jingjing 0757-88338669 Gaode
Ye Hainan 0757-88338670 Jiangxi, Guizhou, diagnosis power project varieties
Liu Meihua 0757-88333211 Shaanxi, Gansu, Qinghai, Hubei
Hu Qianqi 0757-88333155 Guangdong small package products
Liang Qianyun 0757-88333958 Shandong, Shanxi, Inner Mongolia
Zhong Zhijun 0757-88333965 Henan, Tianjin, Hebei
He Guanping 0757-88333916 Sapylin
Lin Li 0757-88333959 Guangdong comprehensive, Guangdong Hainan (Apostichopus japonicus), general agent
Li Xiufen 0757-88333209 Shanghai, Anhui, Jiangsu
Yang Liyi 0757-88333207 Guangdong large package products
Qu Caixia 0757-88333212 Xinjiang, Ningxia, Sichuan, Chongqing
Wu Jieping 0757-88333907 Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Beijing
Chen Wennv 0757-88333206 Yunnan, Guangxi, Hunan
Hu Li 0757-88338690 Fujian, Zhejiang, Guangdong Hainan (black)
XML 地图 | Sitemap 地图